Kemal Kolcuoğlu

Python RotatingFileHandler Kullanımı

07 Ekim 2020

Geçtiğimiz hafta Python ile Log Kayıtları Oluşturma adlı bir makale yazarak nasıl log kayıtları oluşturabileceğimizi ve bunları nasıl yönetecebileceğimiz üzerine değinmiştim. Bu yazımla birlikte logging handlerlarından birisi olan RotatingFileHandler'ı nasıl kullanabileceğimiz üzerine konuşacağız.

Öncelikle RotatingFileHandler neydi bir hatırlayalım.

RotatingFileHandler: Mesajlar bir dosyaya yazılır. Ancak dosyaya en fazla tanımlanmış olan max byte değeri kadar veri yazılabilir. Eğer boyut aşılırsa tanımlanmış olan max dosya sayısı kadar dosya oluşturulabilir. Daha eskiler silinir.

Yani yazılacak olan log kayıtları bir dosyada saklanıyor. Ancak bu dosyaların daha önceden belirlenmiş bir üst limit dosya boyutu mevcut. Eğer ki bu boyut aşılırsa eski kayıtlar saklanarak farklı bir dosyaya aktarılıyor, yeni kayıtlar ise aynı dosyaya yazılmaya devam ediyor. Bu örneği linux üzerinde inceleyecek olursak:

 turam@Turam-PC /var/log$ cd /var/log && ls -alh | grep vbox-setup
-rw-r--r-- 1 root       root       102 Eyl 22 00:18 vbox-setup.log
-rw-r--r-- 1 root       root       102 Eyl 17 11:04 vbox-setup.log.1
-rw-r--r-- 1 root       root       102 Eyl 5 01:23 vbox-setup.log.2
-rw-r--r-- 1 root       root       102 Tem 22 00:25 vbox-setup.log.3
-rw-r--r-- 1 root       root       102 Tem 2 21:18 vbox-setup.log.4

Görmüş olduğunuz gibi her dosya tarihten bağımsız bir şekilde dosya boyutuna göre saklanarak log kayıtları tutulmakta.

Bir önceki makalede log kayıtlarının oluşturulması ile alakalı örnekleri logging.basicConfig methodu ile gerçekleştirmiştik. Ancak konfigrasyon girmenin tek yolu bu methodu kullanmak değildir. Python'un logging.config modülü bu noktada devreye girerek bize üç farklı yok ile konfigrasyon dosyası oluşturabilme imkanı sağlıyor. Dosya formatları klasik conf dosyası şeklinde ya da json ve yaml dosyası şeklinde oluşturulabilir. Ben bu noktada json dosyası kullanılmasını tavsiye ederim.

Json dosyasının yapısı Python'nın veri tiplerinden birisi olan dict ile aynı formata sahiptir. Aynı zamanda json dosyası okunabilirliği açısından diğer iki dosya formatından daha ön plana çıkmatadır.

Şimdi bir konfigrasyon dosyası oluşturalım.

{
 "version": 1,
 "formatters": {
  "simple": {
   "class": "logging.Formatter",
   "format": "%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s"
  },
  "detailed": {
   "class": "logging.Formatter",
   "format": "%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(filename)s - %(funcName)s - %(lineno)d - %(message)s"
  },
  "full-description": {
   "class": "logging.Formatter",
   "format": "%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(levelno)s - %(module)s - %(pathname)s - %(filename)s - %(funcName)s - %(lineno)d - %(processName)s - %(process)d - %(threadName)s - %(thread)d - %(message)s"
  }
 },
 "handlers": {
  "console": {
   "class": "logging.StreamHandler",
   "level": "DEBUG",
   "formatter": "detailed",
   "stream": "ext://sys.stdout"
  },
  "info_file_handler": {
   "class": "logging.handlers.RotatingFileHandler",
   "level": "INFO",
   "formatter": "simple",
   "filename": "python_script.log",
   "maxBytes": 10485760,
   "backupCount": 10,
   "encoding": "utf8"
  },
  "error_file_handler": {
   "class": "logging.handlers.RotatingFileHandler",
   "level": "ERROR",
   "formatter": "detailed",
   "filename": "python_script_error.log",
   "maxBytes": 10485760,
   "backupCount": 10,
   "encoding": "utf8"
  }
 },
 "root": {
  "level": "DEBUG",
  "handlers": [
   "console",
   "info_file_handler",
   "error_file_handler"
  ]
 }
}

Bu konfigrasyon dosyasında üç farklı format ekledim. Bunlar simple, detailed ve full-description. Yani adlarındanda anlayacağınız üzere her bir formatta yazılan içeriğin detayı artmakta.

Üç farklı handler kullanılarak farklı seviyelerdeki mesajlara göre farklı davranışlar sergilenecektir. DEBUG mesajları yalnızca script çalıştırıldığında ekrana yazıdırılırken, INFO ve daha üst seviyedeki mesajlar python_script.log dosyasına yazdırılacak. Son olarak ERROR ve CRITICAL mesajları python_script_error.log dosyasına yazdırılacaktır.

Asıl RotatingFileHandler kullanmamızdaki sebep olan dosya boyutu ise maxBytes değerine yazılıyor. Her iki handler içinde 10485760 byte yani 10 MB'lık bir dosya boyutu tanımladım. Eğer ki log mesajları 10 MB'ı aşarsa en fazla 10 dosya olacak şekilde saklanmaya devam edecektir. Bu değer ise backupCount değeri içinde verilmiştir. Yani 11. dosya oluşmaksızın en eski log kayıtları silinecektir.

Konfigrasyon dosyamızı yazdığımıza göre bunu python'da nasıl kullanabileceğimize göz atalım.

Not: logging.json dosyası içerisinde verilen değerlerin tamamı logging.basicConfig methodu ile tanımlanabilir. Yine de ayrı bir dosya olarak oluşturmanız tavsiye edilir.

import os, sys
import json
import logging
import logging.config
import logging.handlers

def setup_logging(default_path: str ='logging.json', default_level: int = logging.DEBUG):
  BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) # Önemli! Eğer ki dosya yolu tanımlanmaz konfig dosyası okunamaz.
  path = os.path.join(BASE_DIR, default_path)
  if os.path.exists(path):           # Konfigrasyon dosyasının var olup olmadığı kontrol ediyoruz
    with open(path, 'rt') as config_file:   # logging.json dosyası with open ile okunuyor
      config = json.load(config_file)    # json formatında olduğu için json.load methodu kullanılıyor
    logging.config.dictConfig(config)     # json formatında oluşturulmuş konfigrasyonlar için dictConfig dosyası kullanılır
  else:
    logging.basicConfig(level=default_level) # Eğer ki dosya yoksa default ayarlar kullanılacak ve bütün mesajlar ekrana yazdırılacaktır

Bu kadar basit! artık deneme yapabiliriz.

import os, sys
import json
import logging
import logging.config
import logging.handlers

def setup_logging(default_path: str ='logging.json', default_level: int = logging.DEBUG):
  BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
  path = os.path.join(BASE_DIR, default_path)
  if os.path.exists(path):
    with open(path, 'rt') as config_file:
      config = json.load(config_file)
    logging.config.dictConfig(config)
    logging.info('Log Yapılandırması Tamamlandı')
  else:
    logging.basicConfig(level=default_level)
    logging.error('Log Yapılandırması Tamamlanamadı - Default değerler kullanılacak')

def try_dividing_by_zero():
  logging.debug("1 Sayısı 0'a bölünmeye çalışılıyor.")
  try:
    value = 1 / 0
    logging.info('Sonuç Başarılı!')
  except Exception as ex:
    logging.error(ex)

setup_logging()
try_to_divide_zero()
# -----------------------------------------------
# Output:
# 2020-10-07 22:41:08,364 - root - INFO - deneme.py - setup_logging - 14 - Log Yapılandırması Tamamlandı
# 2020-10-07 22:41:08,364 - root - DEBUG - deneme.py - try_dividing_by_zero - 20 - 1 Sayısı 0'a bölünmeye çalışılıyor.
# 2020-10-07 22:41:08,364 - root - ERROR - deneme.py - try_dividing_by_zero - 25 - division by zero

python_script.log Dosyasının İçeriği:

2020-10-07 22:41:08,364 - root - INFO - Log Yapılandırması Tamamlandı
2020-10-07 22:41:08,364 - root - ERROR - division by zero

python_script_error.log Dosyasının İçeriği:

2020-10-07 22:41:08,364 - root - ERROR - deneme.py - try_dividing_by_zero - 25 - division by zero

Görmüş olduğunuz gibi; hem output olarak hemde dosyaya yazdırılarak log kayıtlarını oluşturmuş olduk.

Sıkça Sorulan Sorular:

 • Info ve Error olarak iki dosyamız var ama Info içerisinde Error mesajlarda mevcut. Bu neden oluyor?

Python Logging mekanizmasında mesajlar; her seviye kendi ve üst seviyedeki mesajları kabul eder. Alt seviye mesajlar reddedilir. Bu yüzden python_script.log dosyamızda error mesajlarını görebiliyorken debug mesajlarını göremiyoruz.

 • Bunu yapılandırmanın bir yolu yok mu?

Elbette var! Ancak biraz daha uğraştırıcı ve ek fonksiyon kullanılması gerekir. Lütfen şu stackoverflow sayfasını inceleyin → https://stackoverflow.com/questions/59120160/log-only-to-a-file-and-not-to-screen-for-logging-debug

 • Birden fazla script var ve her birisi için bu methodu eklemek istemiyorum. Ne yapabilirim?

Cevap bir class oluşturmak! LoggingUtility.py adında bir dosya oluşturun ve logger kullanarak her bir scriptte bu logger'ı kullanın. En iyisi örnek üzerinden anlatalım.

import os, sys
import json
import logging
import logging.config
import logging.handlers


class LoggingUtility:
  def __init__(self, default_path: str = 'logging.json', default_level: int = logging.DEBUG):
    BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    path = os.path.join(BASE_DIR, default_path)
    if os.path.exists(path):
      with open(path, 'rt') as config_file:
        config = json.load(config_file)
      logging.config.dictConfig(config)
    else:
      logging.basicConfig(level=default_level)


if __name__ == '__main__':
  loggingUtility = LoggingUtility()
  logger = logging.Logger('loggingUtility')
import os, sys
import json
import logging
import LoggingUtility
log = logging.getLogger('LoggingUtility')

def try_dividing_by_zero():
  log.debug("1 Sayısı 0'a bölünmeye çalışılıyor.")
  try:
    value = 1 / 0
    log.info('Sonuç Başarılı!')
  except Exception as ex:
    log.error(ex)

try_dividing_by_zero()

Görmüş olduğunuz gibi! Çıktılar bir önceki örnektekiyle aynı. Artık birden fazla script'e yalnızca log = logging.getLogger('LoggingUtility') satırını ekleyerek sorun çözüldü.

Bu yazımla birlikte RotatingFileHandler üzerine örnekler vererek konuyu anlatmaya çalıştım. Umarım projelerinizde kullanabileceğiniz yararlı bir kaynak olur 😊

Yazılım ile kalın! 😊


Manşet Görseli UnDraw'dan alınmıştır → Undraw

Referanslar: